'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
永利真人平台对2020年新进教师进行教学培养中期检查
发布时间:2021-11-11   浏览次数:

为加强新师资教学能力培养,掌握新进师资第一年教学实践环节培养情况,确保新进师资教学培养质量,20211029日,永利真人平台在北楼二楼会议室对2020年新进的18名青年教师进行了教学培养中期检查,永利真人娱乐平台督导组所有成员参与了检查,检查由督导组长吴宏教授主持。

永利真人娱乐平台督导组按照永利真人娱乐平台新师资教学培养中期检查指标、学校课堂教学质量评价指标对每位教师的试讲、教案、PPT课件、第一年听课记录本进行了详尽检查、评价,并进行了现场点评。

此次检查,多数新师资能按照永利真人娱乐平台要求,在第一年系统听完所在教研室高年资教师讲授的本学科理论和实验课,较好地达到了永利真人娱乐平台培养要求。针对检查中出现的新师资听课记录不规范、听课没达到永利真人娱乐平台要求的问题,永利真人娱乐平台将加强教研室对青年师资培养计划的管理,加强高年资教师对青年师资的帮扶、指点,使其更快成长。

  永利真人平台教务科

  2021119
XML 地图 | Sitemap 地图